Skyddsjakt, grunder och vett

Vad är skyddsjakt?

Det är ett undantag från fredningen av vilt. Beviljandet av skyddsjakt är ett undantag från de allmänna bestämmelserna om att alla vilda däggdjur och fåglar är fredade. D

Främst för att skydda naturen

Det kan beviljas i flera olika fall men främst för att förhindra allvarlig skada, till exempel för att hindra gäss från att äta säd på åkrar eller vargar från att döda renar. 

Skyddsjakt skall endast bedrivas i de tillfällen där skada har uppkommit eller riskerar att uppkomma. 

Skador som förekommer av olika djur ska i första hand förhindras genom åtgärder som till exempel skrämsel eller stängsel. I vissa fall går det inte att förebygga skadorna och därför kan det vara nödvändigt att det bedrivs. 

 

 Naturvårdsverket är den myndighet som är ansvarig för jakt och vägleder om när man får bedriva skyddsjakt. Jaktförordningen anger de skäl som gäller för att bevilja skyddsjakt i Sverige. 

skyddsjakt-grund-steg-multijakt

Bli beviljad, 3 olika förutsättningar

Det finns tre olika förutsättningar som måste vara uppfyllda för att skyddsjakt ska beviljas: 

 • Skyddsjakten får inte göra det svårare att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för vilt artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.
 •  
 • Skyddsjakten måste vara den sista utvägen och det får inte finnas en annan typ av lösning.
 •  
 • Ett av de fyra skälen listade nedan ska förekomma.

4 anledningar varför

 1. 1. För att förhindra allvarlig skada på odlingsbar mark, personlig egendom eller boskap.

 2. 2. För att skydda vilda djur och växter och bevara deras livsmiljöer.

 3. 3. För att förstärka flygsäkerheten.

 4. 4. För att ta hänsyn till allmän hälsa och säkerhet och orsaker av social eller ekonomisk karaktär som har betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön.

För att göra det enklare att avgöra om det är giltigt i ditt fall föreslår Naturvårdsverket en stegvis bedömning för att avgöra om förutsättningarna är uppfyllda. I deras exempel kan bedömningen se ut såhär: 

 1. 1. Är det sannolikt att en allvarlig skada kommer uppstå eller förvärras under rådande förhållanden?

Svar: Nej – ansökan avslås

Svar: Ja – till steg 2

 

2. Försvårar skyddsjakten upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos arten i dess naturliga utbredningsområde?

Svar: Ja – ansökan avslås

Svar: Nej – till steg 3

 

3. Finns det en annan lämplig lösning?

Svar: Ja – ansökan avslås

Svar: Nej – skyddsjakt kan medges

skyddsjakt-skog-grön-träd

Vem utför skyddsjakt?

Viltvården på kommunens mark bedrivs av kommunen själva och hjälper boende i tätorterna att förebygga problem. Denna skyddsjakt bedrivs under de ordinarie jakttiderna. Vid problem med större djur som till exempel varg i tätbebyggda områden kan skyddsjakt även ske utöver ordinarie jakttid efter beslut från länsstyrelsen. Då krävs även ytterligare skjuttillstånd från Polisen.

Jakträttsinnehavaren på marken bedriver skyddsjakt och har ansvar för att ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen. Detta fungerar i princip på samma sätt som andra typer av jakt där jakträttsinnehavaren är den som har ansvar över jakten. Till exempel, kan du som jägare bedriva skyddsjakt på mark där du har jakträtt förutsatt att ansökan om skyddsjakt har blivit godkänd.

I många fall finns det även privata jägare som kan anlitas för att bedriva jakt på områden där det behövs. Vanligtvis tar dessa jägare ett timpris beroende på vilken tid på dygnet jakten bedrivs. Privatpersoner såväl som företag kan anlita jägare för att bedriva skyddsjakten om de inte vill göra det själva. 

Skyddsjakt på rovdjur

Rätten att besluta om jakt på landlevande rovdjur har delegerats till de individuella länsstyrelserna där rovdjuren i fråga förekommer. Vill du ansöka om skyddsjakt på olika typer av rovdjur bör du därför vända dig till Länsstyrelsernas webbplats

Känner du att du har en giltig anledning till att bedriva skyddsjakt kan du påbörja en ansökan för att bedriva jakten. För att ansökan ska handläggas effektivt bör du inkludera vissa saker som:

 • – Namn
 • – Kontaktuppgifter
 • – Skadelidandes namn
 • – Skadelidandes kontaktuppgifter
 • – Vilken viltart det gäller
 • – Hur många jägare och individer ansökan gäller
 • – Skador vilt åtkommit
 •  – upptäckt av skadan
 •  – Tid på dygnet
 •  – jaktområde för skyddsjakten
 •  – Finns tidigare åtgärder för att förhindra skada. (Före och efter aktuell skada)

faq.

Jakträttsinnehavaren på marken bedriver skyddsjakt och har ansvar för att ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Vill du ansöka om skyddsjakt på olika typer av rovdjur bör du därför vända dig till Länsstyrelsernas webbplats

Vid problem med större djur som till exempel varg i tätbebyggda områden kan skyddsjakt även ske utöver ordinarie jakttid efter beslut från länsstyrelsen. Då krävs även ytterligare skjuttillstånd från Polisen.