Jaktkunskap

Sex olika sätt att jaga på

Jakttorn i skogen

de Olika jaktformerna i sverige

Det finns flera olika sätt att jaga på i Sverige. Oavsett om man är en ny jägare eller har jagat hela sitt liv är det viktigt att hålla koll på vilka olika sätt man kan jaga på.

I detta inlägg förklarar vi hur några av de mest populära jaktformen/jaktmetoden och jaktsätten fungerar.

closeup-hunter-aiming-rifle

Smygjakt (Pyrschjakt)

Pyrschjakt eller smygjakt  innebär att jägaren smyger sig på sitt byte. Detta är en utav de vanligaste jaktformerna, det som är markant för pyrschjakt/smygjakt är att jägaren måste ha ett lugn i kroppen och avfyra ett skott med hög precision som dödar bytet. 

Jakten är långsam och metodisk och därför är det viktigt att använda kikaren mer än man förflyttar sig. Små rörelser kan göra att bytet upptäcker jägaren och förflyttar sig bort från jägaren. Därför är det viktigt att vara så stilla som möjligt under smygjakten. Att fastna i ett steg i ett par minuter för att inte bli sedd är inte ovanligt. 
Detta kan vara väldigt tålamodsprövande men samtidigt väldigt belönande.

För att enklast smygjaga är det bäst för dig att hålla till i det kuperade landskapet och ha bra tillgång till hjälpmedel i terrängen för höjder, diken och häckar. 

Drevjakt

Drevjakten är många jägares favorit jaktform  då den erbjuder spänning, adrenalin och ett högt tempo. 

Drevjakt tillhör också en utav de vanligaste jaktformerna/jaktmetoderna i Sverige och handlar om att man driver viltet framför sig mot passkyttar som är placerade längs med skogen. 

Säkerhet är en av de viktigaste delarna av drevjakten då det är mycket rörelse i skogen både av djuren men också drevkarlarna. För att vara säker är det därför viktigt att ha koll på förbjudna skjutriktningar, eventuella rikoschetter och kulfång.

Vakjakt

En annan typ av jaktform är Under vakjakten, då placerar sig jägaren under jakten på ett utrymme där djuren ofta vistas. Med denna jaktform är det väldigt vanligt att använda sig av jakttorn där jägaren får bättre sikt, stöd för sitt vapen och bra kulfång då skotten riktas mot marken. 

När vakjakten är igång bedrivs den främst på älg och annat hjortvilt.

Jägare och två hundar

Jakthundar är olika typer av hundraser som har avlats fram och har specifika egenskaper som krävs för den specifika jaktform som de är avsedda att användas till. 

Raserna som avlas för jakt brukar delas in i drivande, kortdrivande stötande, ställande, apporterande och grythundar. Jakthundarna används främst för sitt välutvecklade luktsinne, uthållighet, snabbhet och apportering instinkt. Viktigt att tänka på är också att ha rätt utrustning för hunden.

Jaktformen “Jakt med hund” delas in i olika jaktformer listade nedan.

Jakt med stående hund

När du jagar med en stående hund söker hunden oftast i ett sick-sack mönster mot vinden framför jägaren. Hunden söker efter spår av främst fåglar. När hunden får närkontakt med fågeln stannar den och riktar nosen mot det håll vittringen kommer och stannar tvärt. Detta är vad som menas med att hunden står. När hunden står kan hunden få fågeln att flyga upp i luften för att jägaren sedan ska avlossa ett skott. När bytet är fällt används hunden för att apportera (hämta) det fällda bytet.

Jakt med Ställande hund

När älg jagas är det vanligt att ha en ställande hund med sig.  Hunden söker genom skogen efter spår av djuret.  När hunden hittat viltet är dens uppgift att skälla rytmiskt för att viltet ska fokusera på hunden och stanna upp i sin rörelse. Viltet blir då “ställt”. När hunden skäller rytmiskt kallas detta ett ståndskall. När viltet är ställt kan jägaren smyga sig fram och fälla viltet.

Jakt med drivande hund

En drivande hund använder sitt skall för att driva bytet mot jägarens skottlinje. Detta går hand i hand med drevjakt då hundens arbete är att driva viltet mot ett utsatt område där jägaren väntar.

Jakt med stötande hund

Stötande hundar används vid småviltsjakt då hunden ska söka av terrängen “under bössan” (så hundföraren kan nå det vilt hunden stöter upp med ett skott från sitt hagelvapen). Därför är det viktigt att hunden alltid är nära jägaren både i sidled och framför. När hunden har hittat småviltet ska jägaren få sin skottchans när viltet flyger upp i luften. Efter att ett lyckat skott har avfyrats ska hunden även apportera bytet till jägaren.

Lockjakt

Jaktformen: Lockjakten går ut på att locka till sig bytet genom olika typer av läten med antingen munnen eller tillbehör som lockpipa eller buttalo. Detta görs oftast genom att härma djurens egna läten.
Ett exempel är när man lockar till sig en älg genom att använda sina händer för att forma en slags strut och avge ett läte som påminner om en älg. 

Vid vissa typer av djur kan även dofter användas för att locka till sig djuren.
Att ge ifrån sig rätt läte vid rätt tillfället är viktigt för lockjakten och erfarenhet spelar en avgörande roll för resultatet av lockjakten.

Toppjakt

Toppjakten är den typ av jaktform som erbjuder en otrolig upplevelse i naturen och förekommer oftast i de norra delarna av landet. Toppjakten sker vanligtvis på olika typer av skogsfåglar som trivs i topparna i träden.
Denna jakttyp är en variant av smygjakt och eftersom den oftast sker i de norra delarna av landet är det inte ovanligt att klä sig i 
snökamouflage, eller vita kläder för att enkelt kunna smälta in i omgivningen.

Då denna typ av jakt är lik
smygjakten är det viktigt att inte avslöja sin närvaro.  Toppfåglar har väldigt bra syn så det är viktigt att tänka på att inte bli sedd, vara tyst och alltid färdas mot vinden för att inte ge vittring.

När får man jaga?

Regler som förklarar när och var man får jaga varierar beroende på var i Sverige man är men även vilka djur som ska jagas. För att ha full koll på vilka regler som gäller kan du läsa vårt inlägg om jaktregler och jakttider.

Lämna ett svar