Lockjakt

Här har vi samlat produkterna för en lyckad lockjakt.

Jaktformen lockjakt är en spännande jakt där det gäller lyckas lura viltet genom att imitera något ljud.
Ljuden kan vara allt från parningsläten till ljudet av ett sårbart bytesdjur.

När du väljer ett ställe all locka på är det viktigt att du tänker på vindriktningen. Får viltet vind av dig kan det vara kört. Då är det inte ens säkert att du får se viltet innan det smyger sig iväg och försvinner.

Många ser bockjakten, och att locka på råbock, som något heligt. För många är det ett startskott på själva jaktsäsongen. Bockjakten börjar den 16e Augusti men många jägare har redan varit ute i skogen tidigare och spanat på vilka bockar som finns i området och kanske till och med valt ut en lämpligt bock för avskjutning.

När man lockar på räv brukar man använda sig av en lockpipa som imiterar harskrik eller muspip. Rävarna är ofta väldigt nyfikna och kan inte hålla sig från att springa fram och kolla vad som låter och om det kanske finns en möjlighet till att få i sig lite föda.

Det är också vanligt att man bedriver lockjakt på kråkor och andra kråkfåglar. Då kan man använda sig av en uvbulvan för att reta upp fåglar och på så sätt få dom närma sig. Bulvanen kan även göra så att dom fokuserar på den och inte upptäcker dig lika lätt. Det är vanligt att man bygger någon typ av gömsle när man lockar på fåglar. Det gör man lämpligast med hjälp av vegetationen och camouflagenät.

Man kan även använda sig av olika lockmedel för att locka till sig viltet eller för att försöka dölja sin egen vittring.

Kom ihåg att det inte är tillåtet att använda elektronisk utrustning för att locka till sig djuren under jakt.

Visar alla 13 resultat