Jaktformer

Jaktformer

Här kan du hitta produkter som är specialiserade på några av våra olika jaktformer.

Sverige är ett fantastiskt land att jaga i med många olika jaktformer.

Fällfångst är en jaktform som förekommer i väldigt varierande omfattning.
Att jaga med fälla kan vara väldigt effektiv om man gör det på rätt sätt och till rätt art. För jakt av vissa arter och med vissa typer av fällor krävs en särskild utbildning. Vill du läsa mer om fällfångst rekommenderar vi Jägareförbundets sida med bra information och länkar om just jakt med fällor.

Lockjakt är en spännande jaktform där det gäller att lyckas imitera något ljud som lockar till sig viltet. Till sin hjälp kan man använda både doftmedel, camouflage och framför allt olika sorters lockpipor. Det är ej tillåtet att använda elektronisk utrustning för att locka till sig vilt vid jakt.

Åteljakt är en jaktform som kan kräva en del tålamod men när väl viltet dyker upp får du ett rejält adrenalinpåslag. Det är vanligt att man jagar vildsvin, räv och kråkfåglar på åtel men även jakt på björn vid åtel förekommer. Om man vill jaga björn på åtel krävs speciellt tillstånd för detta.

Visar alla 17 resultat