Knivar

Knivar

Här är en kategori med alla knivar som gör sig bra i skog och mark.

När du är ute i skogen på jakt friske eller friluftsliv så är en kniv nästan ett måste. Många känner sig nakna utan sin kniv och bär den som ett välanvänt verktyg.

När man jagar är kniven många gånger helt avgörande för att du ska kunna ta hand om viltet du skjutit på ett bra sätt.
Även på en enkel fika utomhus med familjen kan kniven komma väl till pass om man till exempel behöver tälja sig en klassisk grillpinne.

Kniven kan många gånger spegla användarens personlighet och vissa påstår att “ju större kniv, desto sämre jägare”. Om det stämmer eller inte låter vi vara osagt.
Det vi kan konstatera är att knivarna har blivit designade för väldigt olika ändamål och att rätt kniv vid rätt tillfälle kan underlätta väldigt mycket för oss.

I den här kategorin hittar du väldigt många vackra knivar med bland annat handgjorda träskaft och snygga slidor i läder med dekor.

Knivar är inte bara bra att ha idag utan har även haft stor betydelse för människan historiskt. Det är ett grundläggande redskap och sägs ha använts i 2,5 miljoner år. Kniven ska, tillsammans med hjulet, vara den viktigaste uppfinningen för mänskligheten.

När man bär kniv är det viktigt att tänka sig för så att man inte bryter mot knivlagen. Här följer ett utdrag om knivlagen hämtat från lagen.nu:

“Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

(Knivlagen)

1 §  Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats.

[S2]Förbudet i första stycket gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.

[S3]Stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft (springstiletter eller springknivar) får inte innehas av personer under 21 år. Lag (2000:148).”

Visar alla 37 resultat