Jakttid eller Jaktsäsong, vad gäller?

I Sverige snackar vi ofta om Jakttid eller Jaktsäsong, vad betyder just detta?

Vad kan man jaga i Sverige? Vad får man jaga i Sverige?

I detta inlägget kommer vi gå igenom hur man följer lagar och utsatta tider för en viss djurart, bestämda av myndigheterna, oftast av länsstyrelsen, som utifrån hänsyn till artens fortplantning och data på levande mängd, fastställer hur många och vilken säsong -eller tid, man får jaga för en regelrätt svensk jakt.

Allt utöver det denna säsong/tid räknas som jaktbrott, ses det som ett grovt jaktbrott döms man till  fängelse i minst 6 månader och högst 4 år.

När börjar jaktsäsongen?

Den svenska jaktsäsongen pågår huvudsakligen mellan hösten och vintern (1 augusti till 29 februari).

Vilken start och längd jakttiden har för de olika viltarterna kan variera mycket inom olika delar av Sverige. Är jaktområdet mycket litet så är till exempel älgjakt endast tillåten under några få dagar.

Exempel på skillnaden i norr och söder.

I NORR

Är du i norra Sverige startar älgjakten den 1 september och är uppdelad i två perioder med uppehåll för brunsten i månadsskiftet september-oktober.

Jakttiden för rådjur pågår länge. I norr börjar jakten på hornbärande djur den 15 augusti, och slutar den 31 december.

I SÖDER ELLER ÖVRIGA SVERIGE.

Är du i söder eller mellersta delarna av Sverige så startar istället älgjakten i 1 oktober och pågår i cirka två månader framåt. 

I söder eller mellersta Sverige blir kiden tillåten för jakt från 1 september, och från och med 1 oktober är alla rådjur tillåtna.

Tillskillnad från i norr så slutar rådjursjakten i övriga Sverige den 31 januari.

Då det finns flest rådjur i södra Skandinavien och norra kontinentala Europa så har vissa län en extra jaktsäsong på hornbärande rådjur, från 1 maj till den 15 juni.

REGLER FÖR JAKTEN.

Det kan därför vara svårt för den utländska jägaren att veta vilka tider som faktiskt gäller för det område man avsett jaga i, det gäller även för den erfarne jägaren att kolla reglerna med jämna mellanrum för att vara på den säkra sidan då dem ändras någon gång ibland, har du jagat länge så har reglerna hunnit ändras några gånger.

Det är Naturvårdsverket som sätter jakttider/säsongerna och föreslår ändringar om det skulle vara nödvändigt för djurens fortplantning. Det ska ske en översyn av jakttiderna minst en gång var sjätte år. 

Trots detta så förekommer det att jakträttshavarna begränsar den redan fastställda jakttiden för en viss viltart, av olika skäl. Genom att börja jakten senare än vad som är tillåtet eller att avlysa jakten före utsatt slutdatum. 

Inledande bestämmelser  (1987:259)

  • Paragraf 3 i Jaktlagen fastställer att allt vilt i Sverige är fredat (också kallat fridlyst). För fridlyst vilt gäller fredningen även djurets ägg och bo, vilket innebär att vilt endast får fångas eller dödas om det tillåts enligt jaktlagstifningen. (läs mer)

I Jaktförordningen (1987:905) står:

”9 § Inskränkningar i jakten” För jakt med skjutvapen efter älg, björn, varg, järv, lo, hjort, rådjur och mufflonfår gäller följande begränsningar.

1. Älg får jagas bara under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång till solens nedgång.

2. Björn får jagas bara under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.

3. Varg, järv, lo, hjort, rådjur och mufflonfår får jagas bara fr.o.m. en timme före solens uppgång t.o.m. en timme efter solens nedgång.

Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.”

 

Övriga jaktbara arter får jagas under hela dygnet.

 

Är du fundersam är det ännu viktigare att genom jaktvärden ta reda på vad som gäller.

Nedan har vi i bokstavsordning sammanställt info när och vart du får jaga vissa däggdjur.

beaver-diving

Jakttid Bäver

Norra Sverige: 1 okt – 15 maj

Län: Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten.

 

Södra Sverige: 1 okt – 10 maj

Län: Övriga delar av Sverige

fallow-deer

Jakttid Dovhjort

Hornbärande: 1 sept – 30 sept. 

Endast smyg- och vakjakt

Hela Sverige

 

Alla djur: 1 okt – 20 okt [Uppehåll] 16 nov – 28 (29) feb

Hela Sverige

 

Dovhjort -Hind och kalv 21 okt – 15 nov

Län: Södermanland, Östergötland, Kalmar, Västra Götaland, Skåne och Örebro

black-white-badger

Jakttid Grävling

1 aug – 15 feb.

Hela Sverige

hare-sitting-down-scaled

Jakttid Hare

1 sept – 28(29) feb – Fälthare och Skogshare.

Hela Sverige förutom nedanstående undantag


1 sept – 15 feb – Fälthare

Län: Gotland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar förutom Öland


1 sept – 31 jan – Skogshare

Län: Västra Götaland, Kalmar Län: Öland


1 sept – 15 feb – Skogshare

Län: Blekinge, Skåne, Halland

ferret-peaking-out-from-hole

Jakttid Iller

1 sept – 28(29) feb

Hela Sverige

Kronhjort

Jakttid Kronhjort - hela landet utom i Skåne län

Inom kronhjortsskötselområde

16 aug-31 jan. Under tiden den 16 aug- fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 sep får jakten enbart ske som smyg eller vaktjakt.


Utanför kronhjortsskötselområde

Endast årskalv är tillåten.  Den 16 aug-30 sep (enbart smyg- eller vaktjakt), den 1 okt till den andra måndagen i okt och 1 jan-31 jan.

Kronhjort

Jakttid Kronhjort i Skåne län

Inom kronhjortsområde

Endast licensjakt. Länsstyrelsen bestämmer årligen jakttiden till en eller flera perioder under tiden – den andra måndagen i oktober till 31 januari.

 

Utanför kronhjortsområde

Andra måndagen i oktober till 31 januari.

brown-mink

Jakttid Mink

1 juli – 30 juni – Endast skyddsjakt.

Marten-in-the-woods-scaled

Jakttid Mård

Norra Sverige: 1 sept – 31 mars

Län: Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten


Södra Sverige: 1 nov – 28(29) feb

Län: Övriga län i Sverige förutom Gotland där Mård är fredat året runt.

rådjur-familj-get-bock-kid

Jakttid Rådjur: Alla

Norra Sverige: 1 okt – 31 dec

Län: Västernorrland, Jämtland, Väster- och Norrbotten


Södra Sverige: 1 okt – 31 jan

Län: Övriga län av Sverige

rådjur-råbock-bock

Jakttid Rådjur: Hornbärande, Kid

Hornbärande: 16 aug – 30 sept

Län: Hela landet


Hornbärande: 1 maj – 15 juni

Län: Uppsala, Västmanland, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten


Kid Södra Sverige: 1 sept – 30 sept 

– Endast smyg och vaktjakt.

Län: Hela Sverige förutom Västernorrland, Jämtland, Väster- och Norrbotten.

red-fox-lurking

Jakttid Rödräv

Sydligaste Sverige: 1 aug – 28(29) feb

Län: Blekinge, Skåne, Halland


Mellersta Sverige: 1 aug – 31 mars

Län: Värmland, Örebro, Gävleborg, Dalarna förutom Älvdalens kommun


Norra Sverige: 1 aug – 15 april

Län: Västernorrland, Jämtland, Väster- och Norrbotten, Älvdalens kommun


Södra Sverige: 1 aug – 15 mars

Län: Övriga delar av Sverige

vuxet-vildsvin-i-nysnö

Jakttid Vildsvin: Vuxna

16 april – 15 feb

 – Sugga som åtföljs av kultingar är fredade året runt.

Län: Hela Sverige

young-wild-boar-brown

Jakttid Vildsvin: Årsunge

1 juli – 30 juni

Län: Hela Sverige

moose-laying-down

Jakttid Älg

Norra Sverige: Första måndagen i september.


Södra Sverige: Andra måndagen i oktober.


Jaktslut: Se berörda länsstyrelser 

– Dock senast 28 (29) februari

faq.

Länsstyrelsen beslutar årligen när jakttiderna drar igång och slutar, Naturvårdsverket sätter dock säsongerna och förslår ändringar, med djurens fortplantning i tanken.

Länsstyrelsen bestämmer årligen jakttiden till en eller flera perioder sporadiskt  –

Den andra måndagen i oktober till 31 januari.

Andra måndagen i oktober till 31 januari.

1 juli – 30 juni – Endast skyddsjakt.

Jakttider och fällavgifter för älgjakten beslutas av länstyrelserna i början på juni, vill du läsa mer om älgens jakttider kan du göra så det här.