Jaktetik – den ständiga debatten

Jaktetik, debatten utan regler

Runtom i Facebook grupper, eller på andra jaktforum kommer ofta jaktetik och moral på tal, det leder ofta till heta diskussioner som oftast slutar med att vara oense och att någon hävdar att hen ”alltid jagar etiskt, och inte tycker detta är en så stor grej”
Är detta en summa av korta intensivkurser och snabbutbildningar för att ta sin jägarexamen, som resulterar i avsaknaden på de jaktliga erfarenheterna?

Detta är dock ingen artikel om jägarexamen. För att hitta seriösa kurser och få en lite bättre helbild av vad som krävs för att ta sin jägarexamen kan du läsa här

Nu ska vi istället gå igenom vad du ska förhålla dig till för att agera för en etisk jakt.
I jaktetik täcks allt från hur själva jakten bedrivs, hur och varför avlivas djuret, och tillslut vad vi behandlar och transporterar det träffade bytet.

JAKTENS FANTASTISKA SYFTE

smygjakt-stilla-vilt-från-sidan

Jakt är en fantastisk sak, en handling som hjälper det ekologiska kretsloppet och håller våran natur frisk.
Allt för många utomstående har missat denna del med jakt och ser det bara som hänsynslöst skjutande, vilket gör det ack så viktigt för oss jägare att hög etik och moral hålls gentemot natur och de vilt vi möter.
– detta gör det lättare för oss att försvara våran fantastiska livsstil, och ge förståelse för att man faktiskt jagar för att gynna kretsloppet.

Som ny jägare är det oerhört viktigt att ta reda på vad som gäller för att jaga etiskt, och sedan bygga erfarenhet kring jaktetik tillsammans med andra mer erfarna jägare.

På jägareförbundets hemsida kan du läsa 

”Jägarna själva har skapat etiska riktlinjer. Dessa baseras bland annat på god hundhållning, omtanke om viltet, respekt för allmänheten och allas rätt till naturen.”

Jägarnas etiska regler går utöver vad lagstiftningen kräver, vilket medför att jägare känner ansvar för och delaktighet i förvaltningen av det vilda. Detta ansvar ska vårdas och jägarnas etik ska utvecklas i takt med att samhällets normer och värderingar förändras.

 

En hög etik inom jakten ökar acceptansen för jakt och viltvård i samhället”

Många menar på att alla jaktetiska regler hade varit lättare att förhålla sig till om de va satta i print, där det vad som behövs för att jägare ska agera etiskt? Att bestraffa alla för att en viss falang av jägare inte kan agera ur eget sunt förnuft. Isåfall kanske detta är en lösning till den ständiga debatten om vad man får och inte får göra.

Vilket är då rätt? Hur agerar man för en etisk jakt?
Förhåller du dig till det vi har listat nedan så du aldrig bli uthängd för att ha jagat ”oetiskt”.
De etiska reglernas syfte är att värna om miljön runt om oss och att alla jägare ska föregå med ett gott exempel för jaktindustrin.

VAD INNEBÄR DET ATT JAGA MED HÄNSYN TILL GOD JAKTETIK?

Jaga alltid med ett tydligt säkerhetstänk så sätter du varken dina jaktkamrater eller allmänheten i fara. 

Hantera alltid ditt vapen som om det vore laddat.

Visa alltid den ödmjukhet du hade på din första jakt, chansa aldrig, alla skott behöver inte tas.

Jaga måttfullt med hänsyn till jaktmarkerna och kretsloppet. Jaga inte mer än vad viltstammen klarar av.

Locka inte till dig vilt från andra marker genom omfattande utfodringsanordningar eller gränsnära viltåkrar.

Alkohol och jakt hör inte ihop

Att jakten associeras med större kompisgäng och alkohol är inget främmande. Att avnjuta något lite starkare till sitt nyskjutna vilt är det ingen som dömer.

Problemet uppstår när jaktresan flyter ihop i ett. Det är viktigt att särskilja när du kan ta ett glas och när du inte borde ta ett glas. 

Det är här många i vårt samhälle brister, vilket gör att du som jägare med ett vapen bör föregå med extra gott exempel. 

Detta kan du göra genom att inte ta med sig någon form utav drickbar alkohol ut på jakten, inte ens den där 2,2% lättölen. 

Ta istället med dig kaffe vatten eller läsk. Vad du än föredrar som inte innehåller alkohol. (det finns alkoholfri öl, om det är ölsmaken man vill åt)

UTVECKLA DINA JAKTKUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

Lugn-skogsmorgon 1

Fortsätt sträva efter kunskap, som när du en gång började jaga. Träna ditt skytte, lär dig veta mer om naturen, viltet och jakten – det är oändligt.

 

VISA RESPEKT FÖR VILTET - ÄVEN SOM FÄLLT

Skjut bara från sådana avstånd som du vet att du hanterar säkert för både dig och identifierat (med säkerhet) vilt. 

Står du långt bort så är det viktigt att fråga sig själv ”har jag verkligen ett bra läge för en ren träff?” så att du inte åsamkar viltet onödigt lidande.  

Har du med säkerhet identifierat att du får skjuta den typen av vilt? För att undvika tjuvjakt (som du kan läsa mer om här) så bör du alltid ha PM med dig ut på jakten, det fås alltid av seriösa jaktledare innan jakten. (PM-mall Kan du ladda ner från Jägareförbundet.se här)

Respektera och behandla ditt byte med respekt. Inga opassande bilder som påverkar samhällets syn på jakten. Gör alltid ditt absolut yttersta för att hitta påskjutet vilt. 

TRANSPORT AV VILT

Viltet ska alltid behandlas på ett etiskt och hygieniskt sätt. Det gäller även när man ska transportera fällt vilt.
Ha klart för dig redan innan jakten hur du, på ett snyggt sätt, ska kunna transportera det fällda viltet till hemmet eller slakteriet. 
Metoden att transportera vilt kan variera mycket beroende på viltets storlek och terrängen.
Om man måste transportera vilt i en miljö där allmänheten vistas bör man kanske tänka till extra noga.
Det som ser helt naturligt ut för en jägare kanske inte ser lika naturligt och etiskt ut för någon annan.

Så för att sammanställa detta, respektera alla som är med på jakten. Tänk på hur andra uppfattar ditt agerande i jakten, med viltet och i sociala medier. Va en god människa, och värna om naturen och allt runt omkring.

 

Agera så som du själv hade velat bli bemött.