Jaktarrende eller Jakträtt – hur funkar det?

Vad är jaktarrende?

Korrekt term är jakträtt, men i folkmun talas det oftast om jaktarrende.

Vill du jaga i Sverige ska du följa lagen som säger att jakträtten alltid finns hos ägaren av marken. Markägare i Sverige som kanske inte själva jagar eller har anhöriga som jagar kan välja att arrendera ut jakten till andra jägare eller jaktlag. När du arrenderar jakträtten av en markägare får du rätten att jaga på markägarens mark. Detta sker oftast genom ett avtal där jägaren får betala en avgift för att “arrendera” marken. 

 

Många jägare i Sverige bedriver jakt på sin egen mark men det är även vanligt att arrendera, det vill säga betala någon för att bedriva jakt på deras mark.

Avtal om upplåtelse av jakt

fysiskt-jakträttsavtal

När du arrenderar jakträtten av en annan person ingår oftast ett avtal mellan markägaren (fastighetsägaren) och arrendatorn (nyttjanderättshavaren). 

 

Avtalet mellan dig och markägaren bör vara reglerat och innefatta saker som:

 

Upplåtelsetid för jakträtt/jaktarrende

Hur länge gäller avtalet mellan dig och markägaren? Vanligen används jaktåret som sträcker sig från 1 juli till 30 juni nästkommande år.

Förlängning av avtalet brukar ske automatiskt om det inte sägs upp i förväg. Förlängningen därefter sker på samma villkor som ursprungs avtalet.

Upplåtelsens omfattning

Vilken typ av jakt som ska bedrivas på det utsatta markområdet. Till exempel, all jakt eller specifikt älgjakt.

Uppsägning av jakträtten

Förtydliga också vad gäller om du vill säga upp ett jaktarrende i förtid, så slipper du framtida problem ifall man inte hamnat rätt.

Vilken avgift som ska betalas till markägaren för jaktarrendet

Vad är avgiften och när ska du betala den? (Vanligtvis sker betalningen av avgiften årsvis.)

Vad som gäller för jakträtten när du tar med dig jaktgäster

Hur fungerar det om du vill ta med dig vänner som jagar tillsammans med dig?

Att skriva ett avtal mellan dig och markägaren kan vara krångligt och det är mycket olika saker att tänka på. För dig som vill ha en avtalsmall kan du hitta den här

Jaktarrende - regler när du jagar

lagar-och-regler-för-jakt

All svensk jakt (inklusive jakträtten styrs i grunden av jaktlagen och sätts utav (JAKTVÅRDSFÖRORDNINGEN).

Du kan läsa här vad som gäller kring fredat och när du får jaga vad.

Fastighetsägaren har alltid ansvaret att viltet vårdas på rätt. Har du frågor eller funderingar över din jaktmark kan du vända dig till Länsstyrelsen.

Vad kostar jaktarrende?

betalkort-vad-kostar-jaktarrende

Priset för jaktarrende varierar högt och lågt runt om i Sverige. Normalt sett är det billigare i Norr, dyrare i Söder och billigare på glesbygden än runt om storstäder.

I norr, om du har tur kan du i hitta marker i  för så lågt som tre kronor per hektar och år. 

Längre ner i Sverige finns det arrenden som gått för flera tusentals kronor per hektar.

Prissätta din mark

Arrenderar du ut din mark, bör du i prissättningen väga in tillgång på vilt, storlek på marken och hur mycket som skall göras om. Det vill säga  miljöstörningar såsom bebyggelse eller vägar, och vilka fällavgifter (om några) staten lägger på.

Hitta jaktarrende / jaktarrende tid / jakträtt

Att hitta jaktarrende är inte alltid det lättaste. Det finns närmare 300.000 registrerade jägare i Sverige. Nästan hälften av alla jägare arrenderar jaktmark av staten eller från något av de stora skogsbolagen, såsom SCAHolmen och Sveaskog. Det kan  komma behändigt att känna någon, hålla sig aktiv i Facebook grupper och  lokaltidningarna för att  leta upp marker där nya ägare inte lovat bort jakträtten.

Att hitta gratis jakträtt är inte ovanligt, då många behöver skjuta av lite vilt från sin tomt.

faq.

I skrivande stund är jakt inte godkänt av skatteverket som ett skattefritt friskvårdsbidrag. Hur företag väljer att ge friskvårdsbidrag till sina anställda kan däremot variera.

Den korrekta termen är jakträtt, men i folkmun pratas det oftast om jaktarrende

  • Det handlar om vem som har rätten att jaga på tomten, att arrendera ut marken ger arrendatorn (nyttjanderättshavaren) jakträtten på marken.