Vilka djur får man jaga genom åtel?

Vad är åtel och åteljakt?

När du bedriver åteljakt så spenderar du ofta största delen av din jakt i ett jakttorn. Att inte ge vittring till djuren är viktigt vilket gör förberedelserna på läge och marken innan så avgörande för din jakt. 

För att locka till dig viltet så placerar du ut åtel, också kallat lockbete på mer allmän svenska för att viltet skall komma åt ditt tillhåll. Det är vanligt att sätta upp kameror med fästen i träd eller i jakttornet, vilket kan komma behändigt för att spana på din åtel och jaktmark innan jakten.

För att ge åteln extra vittring finns det olika dofter du kan tillsätta för att locka dit djuren. Det finns flera olika typer av lockbeten du kan använda och vilken som passar bäst för din jakt beror på vilken typ av vilt du jagar.    

De allmänna kraven på fodersäkerhet gäller såklart, det vill säga att du ska se över risken för kontaminering av din åtel, så det varken påverkar djur eller natur biologiskt, kemiskt eller fysiskt. Det är viktigt att du byter ut fodret ofta så det inte hinner mögla. 

 

VILKA VILTSLAG KAN JAG JAGA?

Runtom i världen bedrivs det åteljakt på flera typer av vilt. I Sverige bedrivs åteljakten först och främst på vildsvin och räv. Åteljakten kan även förekomma på mindre typer av vilt som kråka och mink. 

 

VAD ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ I ÅTELJAKT?

Det viktigaste att tänka på när du bedriver åteljakt är att viltet inte ska få vittring av dig. Därför är det viktigt att tänka på hur vinden ligger så du inte har vinden i ryggen.

Det vanligaste misstaget när jägare bedriver åteljakt är att viltet får vittring av jägaren och skrämmer bort viltet. 

Det är även viktigt att du har rätt utrustning som inte låter och syns när du gömmer dig i jakttornet. 

fängelsegrind

Regler och vapen för åteljakt.

Som jägare kan du bedriva åteljakt i princip året och dygnet runt. Många av reglerna när det kommer till åteljakten beror på vilket vilt som jagas.

Jakt på vildsvin som är en av de vanligaste typerna av åteljakt får bedrivas  året runt så länge det är årskultingar (under ett år gamla). Jakt som bedrivs på äldre vildsvin har begränsade jakttider

Utöver åteljakt på vildsvin är rävjakt särskilt vanlig på våren och vintern. Mycket av jakten som bedrivs med åteljakt sker när det är mörkt eftersom både räv och vildsvin är som mest aktiva på natten. 

I Sverige och andra länder runt om i världen har jägare tidigare använt sig av giftåtlar eller förgiftad föda. Detta har mestadels använts för att decimera eller utrota vissa typer av skadedjur eller toppredatorer som björn och varg.

I Sverige är detta inte tillåtet och kan ge långa fängelsestraff.

Vill du veta  mer om vilka regler som gäller för olika typer av jakt kan du läsa det här.

Eftersom åteljakten går hand i hand med vakjakten gäller samma val av vapen. Det vill säga att kulvapen av olika kalibrar är optimalt. När du bedriver åteljakt ska viltet ha god tid på sig att hinna fram till åteln och ägna sig åt födan. Du som jägare kan därför ta god tid på dig att avlossa ett välplanerat skott.

Jaktkläder-Camouflage

Produkter

För att bedriva en lyckad åteljakt är det viktigt att ha rätt jaktkläder. När du bedriver åteljakt är det viktigt att hålla sig varm och ha en stabil koncentrationsförmåga. Därför behöver du jaktkläder som håller värmen och är tysta nog för att viltet inte ska höra dig. För att minimera risken av att ett vilt ser dig kan du även använda kamouflagekläder för att smälta in i din omgivning.

Här hittar du kläder som passar oavsett vilken typ av jakt du bedriver. Vi har samlat flera av Sveriges jaktbutiker på en platform där du enklare kan hitta det du söker

faq.

Nej, det är inte lagligt i Sverige och kan leda till långa fängelsestraff. 

Åteljakt kan du bedriva i princip året runt, reglerna här kopplas till vad du skall jaga   – inte till jaktsättet.

Åtel betyder lockbete, och är det as eller foder du använder för att locka till dig djuren.

Det beror helt på vilket djur det är som ska jagas, kolla upp innan och testa dig fram i jaktlyckan.

Top 3 viktigaste:

    1. Ge ingen vittring, håll till i ett jakttorn och tänk på att inte ha vinden i ryggen. Din lukt skrämmer iväg djuret.

    2. Kom väl förberedd för en stillasittandes jakt, rätt kläder ger dig rätt krafter.

    3. Förberedd din jaktmark med kameror och diverse dofter innan du ger dig ut på jakt, för att se om du hamnat rätt.