Multijakt Sverige AB

Multijakt Sverige AB, organisationsnummer 559241–6985 (Multijakt), driver Webbplatsen multijakt.se och därtill hörande sidor (Webbplatsen). Kontaktuppgifter och information om Multijakt finns på Webbplatsen. På Webbplatsen kan du beställa varor och tjänster från de butiker som Multijakt har ett samarbete med (Säljaren). På Webbplatsen framgår, för varje produkt, vilken butik som är Säljaren.

När du beställer via multijakt.se ingår du ett avtal med respektive Säljare. Säljarens allmänna villkor, köpevillkor och kontaktuppgifter framgår på Webbplatsen, och tillämpas för den specifika Säljarens produkter. Det är också den berörda Säljaren du ska vända dig till för byten, returer och reklamationer.

Kontakta därför alltid berörd Säljare vid frågor eller problem angående produkter, frakt, leverans, byte, reklamation, retur.

När du genomför ett köp på multijakt.se godkänner du både Multijakts villkor samt den eller de berörda Säljarnas villkor.

Följande allmänna villkor (Villkoren) gäller när du som konsument (Kunden) besöker eller gör en beställning på Webbplatsen.

Allmänt

Avtalet med Säljaren ingås när din order blir bekräftad från Multijakt. Kunden kan tydligt se på varje produkt och i kassan vem som är Säljare.
Säljarens egna specifika villkor finns på Webbplatsen och accepteras vid köp på Webbplatsen eller när dessa allmänna villkor accepteras.

För att kunna handla på Webbplatsen måste du ha fyllt 18 år. Multijakt och Säljaren förbehåller sig rätten att neka en kunds beställning.

Multijakt och Säljaren reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen. Det kan vara fel i produktbeskrivningar, tekniska specifikationer, fel på lagersaldo, felaktiga priser och prisjusteringar som kan bero på till exempel förändrade priser från leverantör eller valutaförändringar. Multijakt och Säljaren har rätt att ändra informationen och korrigera eventuella fel när som helst

Alla bilder på Webbplatsen bör uteslutande ses som illustrationer, och inte garanterad information om produkters antal, utseende, funktion eller ursprung. Multijakt ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från Säljaren eller tredje part.

Webbplatsen ägs av Multijakt. Innehållet på Webbplatsen ägs av Multijakt eller Säljare eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Multijakt eller Säljare.

Avtal och beställning

Genom att göra ett köp via Webbplatsen acceptera Kunden Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Multijakts Integritetspolicy.

Säljaren uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Säljarens kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats per epost. Om beställningen återkallas så kommer eventuella betalningar som kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen att återbetalas.

Användarkonto

Multijakt rekommenderar att Kunden skapar ett användarkonto på Webbplatsen innan Kunden genomför sin beställning. När ett användarkonto eller en beställning registreras kommer Kunden att bli ombedd att lämna vissa personuppgifter. Kunden ansvarar för att uppgifterna är fullständiga och korrekt ifyllda. Mer information om Multijakts behandling av personuppgifter finns under ”Integritetspolicy”.

Kunden ansvarar för att ingen obehörig kan komma åt eller använda inloggningsuppgifter till användarkonto. Inloggningsuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan komma åt dessa. Kunden ska omgående anmäla till Multijakt om Kundens inloggningsuppgifter misstänks ha kommit till obehörigs kännedom. Kunden är ansvarig för alla köp som gjorts med inloggningsuppgifterna om inte en sådan anmälan upprättats.

Om Multijakt misstänker att Kunden missbrukar sitt konto, sina inloggningsuppgifter eller på annat sätt bryter mot villkoren har Multijakt rätt att stänga av Kunden från Webbplatsen. Multijakt förbehåller sig även rätten att tilldela kunden nya inloggningsuppgifter.

Multijakt förbehåller sig rätten att neka eller ta bort olämpliga eller stötande användarnamn.

Produktrecensioner betygsättning och kommentarer

Syftet med att ha en recensionsfunkton på Webbplatsen är att Kunden ska kunna dela med sig av sina upplevelser och förenkla för andra kunder.
Du som användare är ensamt och personligt ansvarig för allt som skrivs och beställs från ditt användarkonto på Webbplatsen. Du är således även ansvarig för att ha rätt att lägga upp materialet på Webbplatsen, och inte göra intrång i någon annans immateriella rättigheter. Allt innehåll som du laddar upp blir tillgängligt för alla övriga användare av Webbplatsen.

Multijakt förbehåller sig rätten att använda och publicera det innehåll som du laddar upp på Webbplatsen, till exempel i form av inskickat material till webbsidorna såsom bilder, textkommentarer och liknande. Detta innebär att du som användare utan ersättning överlåter rättigheterna till ditt användargenererade innehåll till Multijakt. Du kan ta bort tidigare publicerade recensioner genom att kontakta Multijakt.

Det är inte tillåtet att lägga upp innehåll på Webbplatsen som står i strid med tillämplig lag, inklusive immaterialrättslig lagstiftning och rätt till integritet, eller några avtalsrättsliga skyldigheter. Det uppladdade materialet får inte innehålla något olagligt eller uppmaning till olaglig handling, innehålla uppgifter som kan uppfattas stötande eller kränkande, utgöra upphovsrättsintrång, bidra till spridning av datavirus och massutskick(spam), innehålla något som kan påverka Webbplatsens funkonalitet på något sätt, innehålla erbjudanden som till exempel tjänster, enkäter, tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.

Du får inte lägga upp innehåll som kan du vet kan vara felaktigt, vilseledande eller missvisande.
Du får heller inte lägga upp innehåll som kan uppfattas som hatiskt, oförskämt, hotande, hädiskt, anstötligt, hets mot folkgrupp, rasistiskt eller på annat sätt stötande.

Som användare av Webbplatsen är det inte tillåtet att utge sig för att vara någon annan. Du får dessutom inte lägga upp innehåll som kan kopplas till personers privata information utan deras tillstånd.

Råder det minsta tveksamheter kring innebörden av villkoren för publicering av innehåll på Webbplatsen bör användaren helt avstå från att bidra med innehåll.

Multijakt har rätt, men inte skyldighet, att avlägsna det innehåll som användare lagt upp, som strider mot dessa villkor. Multijakt har rätt att avlägsna innehållet helt eller delvis.
Multijakt har rätten att vidta nödvändiga åtgärder för att motverka innehåll som strider mot dessa villkor. Det kan även innefatta rättsliga åtgärder.

Om du som användare upptäcker innehåll som bryter mot villkoren på något sätt ombeds du att ta kontakt med Multijakt för att upplysa om detta.

Priser, avgifter och betalning

Vid beställning är det priserna som visas på Webbplatsen som gäller. Priserna visas i SEK inklusive moms. Priserna avser inte eventuella betalnings- och fraktpriser som, i förekommande fall, visas separat.

Kunden kan betala på de sätt som anges på Webbplatsen. Multijakt har, för Säljarens räkning, rätt att ta betalt av kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan det komma att göras en kreditupplysning. Multijakt förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller om kunden inte godkänns för det valda betalsättet.
Multijakt reserverar sig för priser som av tekniska skäl visas felaktigt eller för Kunden är uppenbart felaktiga.

Kampanjer och erbjudanden

Multijakt och Säljaren kan från tid till annan erbjuda olika typer av kampanjer på Webbplatsen. Dessa kampanjer kan ha förmånligare villkor än vad som anges i dessa villkor. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika produkter som kampanjen omfattar. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

Frakt och leveranser

Den förväntade leveranstiden visas på den aktuella produkten, i kassan eller i orderbekräftelsen.
Avvikelser och extra långa leveranstider kan förekomma (till exempel för vapen).

Om inte annat avtalats så har Kund som är konsument rätt att häva köpet om leveransen tar mer än 30 dagar. Detta gäller om förseningen inte beror på Kunden.

Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och kolliid. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS.

Om varan skadas eller kommer bort under transporten är Säljaren ansvarig. Du som Kund skall meddela Säljaren så snart som möjligt om du hittat en skada, vi rekommenderar därför att du tar bort ytteremballage och inspekterar dina varor i anslutning till att du mottar dem. Meddelande om skada eller bortkommen leverans måste vara Säljaren tillhanda utan dröjsmål, eller inom skälig tid om du varit förhindrad att påtala felet vid leverans.

Säljaren förbehåller sig rätt att debitera dig för paket som inte hämtas upp eller som inte tas emot för samtliga kostnader som uppstår i samband med sådan retur. Dessa avgifter får debiteras separat via faktura, alternativt kvittas vid kort- och direktbetalning.

Ångerrätt och retur

Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kund som är konsument har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan. En förutsättning är dock att varan är oanvänd och oskadad.
Säljaren har rätt att ta ut en avgift för eventuella returer.

Säljarens villkor finns på Webbplatsen och gäller för ångerrätt och retur på produkterna.

Garanti och reklamation

Vissa produkter omfattas av garantier. Kontakta eller läs villkoren för berörd säljare för att få svar på exakt vilka garantier en specifik produkt har. Multijakts orderbekräftelse gäller som garantibevis.

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Kunden ska kontakta Säljaren så snart som möjligt efter att eventuella fel upptäckts på en produkt.

Säljaren står för returfrakten för godkända reklamationer.

Länkar

Multijakt kan länka från Webbplatsen till andra Webbplatser som ligger utanför Multijakts kontroll, och andra Webbplatser utanför Multijakts kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Multijakt försöker säkerställa att Multijakt enbart länkar till Webbplatser som delar Multijakts personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Multijakt inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som kunden tillhandahåller på andra Webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Webbplatsen.

Force Majeure

Säljaren eller Multijakt ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Säljaren eller Multijakt inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Multijakt eller Säljaren Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både kunden och säljaren rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Ändringar av villkoren

Säljaren och Multijakt förbehåller sig rätten att ändra villkoren när som helst i tiden. Ändringarna gäller från att kunden accepterat villkoren antingen i samband med ett köp på Webbplatsen eller vid besök, alternativt 30 dagar efter att kunden har blivit informerad om ändringarna. Gällande villkor finns alltid tillgängliga på Webbplatsen.

Ogiltighet

Om domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

Tvist och tolkning

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Säljaren eller Multijakt, kan du som Kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se.

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.